کانون عکس

کانون عکس دیدنگار

 

کانون عکس دیدنگار با کمک هنرجویان آموزشگاه دیدنگار راه اندازی شد. هدف این کانون حفظ ارتباط موثر بین هنرجویان و مدرسین و همچنین شکل گیری گروه های کاری فعال می باشد.

برگزاری نشست های تخصصی عکاسی ، کارگاه های آموزشی و همچنین سفرهای عکاسی از فعالیت های این کانون است. اعضای این کانون می توانند از مجموعه امتیازات خاص برخوردار شوند. مانند : خرید اقساطی دوربین ، به روز رسانی تجهیزات ، شرکت در کارگاه ها با قیمت های تخفیف خورده ، ایجاد فرصت های شغلی و در آمدزا و…..
کانون عکس دیدنگار در رابطه با توسعه هنری عکاسی و آموزش با سبک های جدید اقدامات خاصی در نظر دارد ؛ به طور مثال تشکیل گروه های عکاسی در شاخه های تخصصی و ارایه مطالب آموزشی و مهارتی توسط اعضای هر گروه. این سبک آموزش کمک می کند تا همه اعضا به صورت فعال در این حیطه مشغول به کسب دانش روز باشند.

[quform id="1" name="فرم مشاوره عکاسی جامع"]