استاد شهاب شه فر

متولد 1367

عکاس و فیلم بردار حوزه های تبلیغاتی فشن کودک و ودینگ

ساخت تیزر برای همراه اول ۱۴۰۰

ساخت تیزر برای پرشیا خودرو (بی ام و ) ۱۴۰۰. ۱۴۰۱

ساخت تیزر برای آرین موتورز ( جک و میتسوبیشی) ۱۴۰۱

ساخت تیزر برای سنجاق ۱۴۰۱

ساخت تیزر برای شکنج ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱

ساخت تیزر برای تکدانه ۱۴۰۰

ساخت تیزر برای بلور کاوه ۱۴۰۰ ۱۴۰۱

ساخت تیزر برای لوازم خانگی دوو ۱۴۰۱ Bizi

ساخت تیزر برای ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ SNB

ساخت تیزر برای ۱۴۰۰ ال ۱۴۰۲

همکاری با چرم مشهد ۱۳۹۹

همکاری با برند هندی vinay ۱۴۰۲

ساخت بیش از 2000 دقیقه کلیپ کودک ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۲

ساخت بیش از 3000 دقیقه کلیپ ودینگ ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۲

مدرس دوره ساخت تیزر