وبینار و ورکشاپ های در حال برگذاری

برگشت به صفحه اصلی

استاد: احسان معصومی کیا

زمان برگذاری: فروردین ماه

تعداد جلسات: 1

زمان کل دوره: 2.30 ساعت

ظرفیت : 4 نفر

مبلغ: 350,000 تومان

کارگاه آموزش کار با گیمبال

استاد: علی شکری

زمان برگذاری: جمعه 9 دی ماه

تعداد جلسات: 1

زمان کل دوره: 2.30 ساعت

ظرفیت : ظرفیت تکمیل

مبلغ: 700,000 تومان

کارگاه عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

استاد: فاطیما ناصریان

زمان برگذاری: اسفند ماه

تعداد جلسات: 6

زمان کل دوره: 12 ساعت

ظرفیت : 7 نفر

مبلغ: 1,500,000 تومان

وبینار آموزش موبایل گرافی

استاد: مرتضی نیکوبذل

زمان برگذاری: اردیبهشت ماه 1401

تعداد جلسات: 1

زمان کل دوره: 3 ساعت

ظرفیت : 5 نفر

مبلغ: 300,000 تومان

کارگاه نقد عکس
فروش ویژه

استاد: فاطیما ناصریان

زمان برگذاری: اردیبهشت ماه 1401

تعداد جلسات: 12

زمان کل دوره: 24 ساعت

ظرفیت : 8 نفر

مبلغ: 2,000,000 تومان

وبینار جامع عکاسی دیجیتال
[quform id="1" name="فرم مشاوره عکاسی جامع"]