استاد احسان معصومی کیا

تخصص های احسان معصومی کیا

  • مدیر فروش بخش گیمبال های فروشگاه دیدنگار
  • آموزش کار با لرزشگیر دوربین
  • آموزش کار با لرزشگیر موبایلی
  • تسلط به بالانس کردن و ساختار تشکیل دهنده بیش از 20 نوع گیمبال
  • آموزش نحوه دستگیری و فیلمبرداری با لرزشگیرها
  • فیلمبرداری پروژه های ساخت محتوای آموزشی و فروشگاهی دیدنگار
  • ساخت کلیپ های تبلیغاتی و فروشگاهی